ನೂತನ ಜವಳಿ ನೀತಿ ( 2013-18)

ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ ನೂತನ ಜವಳಿ ನೀತಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ನೂತನ ಜವಳಿ ನೀತಿ ತರಬೇತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನೂತನ ಜವಳಿ ನೀತಿ 2013-18ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.10000 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ 5,00,000 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಮಹತ್ತರ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ನೀತಿಯಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 144 ಸರ್ಕಾರಿ ಎಸ್‍ಡಿಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ತಲಾ ರೂ.27.00 ಲಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು 168 ಖಾಸಗಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸ್ವಂತ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇವು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 312 ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನೂತನ ಜವಳಿ ನೀತಿ 2013-18ರಡಿಯಲ್ಲಿ 45 ದಿವಸಗಳ ಸೀವಿಂಗ್ ಮೆಶಿನ್ ಆಪರೇಟರ್, ಕೈಮಗ್ಗನೇಯ್ಗೆ, ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್‍ಮಗ್ಗ ನೇಯ್ಗೆ ವೃತ್ತಿಯಡಿ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ವೆಚ್ಚ ರೂ.9,500/- ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ವೆಚ್ಚ ರೂ.11,000/- ಪ್ರತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೂ.3,500/- ಶಿಷ್ಯವೇತನವನ್ನು ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಒಂದೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ ಕೇಂದ್ರವಾದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಚ್ಚಾಮಾಲಿಗಾಗಿ ರೂ.1,000/- ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದವರಿಗೆ ರೂ.5,000/-ದಂತೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೇ, ಖಾಸಗಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವಾದ್ದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾಮಾಲಿಗಾಗಿ ರೂ.1,000/- ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದವರಿಗೆ ರೂ.6,500/-ರಂತೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಅನುದಾನವನ್ನು 2 ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಶೇ.50ರಷ್ಟು 1ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಗೊಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಶೇ.50ರಷ್ಟು 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಸ್ವಂತ ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವವರಿಗೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನೂತನ ಜವಳಿ ನೀತಿ 2013-18ರಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಹತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರ
ನೂತನ ಜವಳಿ ನೀತಿ – ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
ಖಾಸಗಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
ಸರ್ಕಾರಿ ಎಸ್‍ಡಿಸಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
ಜಿ.ಆರ್.ಟಿ.ಡಿ.ಸಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
ಕೆ.ಹೆಚ್.ಟಿ.ಐ. ಜಮಖಂಡಿ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
ಕೆ.ಹೆಚ್.ಟಿ.ಐ. ಗದಗ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
ಪರಿಷ್ಕೃತ ತರಬೇತಿ ವೆಚ್ಚ ಪಟ್ಟಿ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
ಸುವಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಪರೇಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
ಎಸ್‍ಎಂಒ ತರಬೇತಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
ಎಸ್‍ಎಂಒ ತರಬೇತಿ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಡೌನ್‍ಲೋಡ್

ನೂತನ ಜವಳಿ ನೀತಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ:

ಕ್ರ. ಸಂ ವಿವರ
1 ಸುವಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಪರೇಟರ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಗಳು.
2 ಉಣ್ಣೆ ನೂಲುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನೇಯ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಗಳು.
3 ಕೈಮಗ್ಗ ನೇಯ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಗಳು.
4 ವಿದ್ಯುತ್‍ಮಗ್ಗ ನೇಯ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಗಳು.
ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮಾನದಂಡಗಳಡಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
 1. ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವು ಕನಿಷ್ಟ 25 ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು.
 2. ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲು ಕನಿಷ್ಟ 1400 ಚ.ಅಡಿ. ಕಟ್ಟಡ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
 3. ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ತರಬೇತುದಾರರಿದ್ದು, ಟಿಓಟಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು.
 4. ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡವು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಟ 5 ವರ್ಷಗಳ ನೋಂದಾಯಿತ ಲೀಸ್ ಡೀಡ್ ಇರಬೇಕು.
 5. ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವು, ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಲು ಇಲಾಖೆ ಯೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು.
 6. ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ತರಬೇತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು
 1. ಫಲಾನುಭವಿಯು ತರಬೇತಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ.80 ರಷ್ಟು ಹಾಜರಾತಿಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಷ್ಯವೇತನ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
 2. ತರಬೇತಿಗೆ ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಕನಿಷ್ಠ 5ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು.
 3. ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಟಿಒಟಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕದ್ದು.
 4. ಖಾಸಗಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದವರು ತರಬೇತಿಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು.
 5. ಇಲಾಖಾ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಜ್ಡ್ ಮಷಿನರಿಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸಹ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
 6. ನೂತನ ಜವಳಿ ನೀತಿ 2013-18 ರನ್ವಯ ಪ್ಯಾರ 18(ಉ) ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು 02 ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.
 7. ಅ] ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೊದಲ ಮೈಲುಗಲ್ಲನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ಅರ್ಹ ನಿಧಿಯ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ನೀಡಲಾಗುವುದು.
 8. ಆ] ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ 60 ದಿನ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ 2ನೇ ಮೈಲುಗಲ್ಲಾಗುವುದು. ಅರ್ಹ ನಿಧಿಯ ಬಾಕಿ ಶೇ.50 ರಷ್ಟನ್ನು 2ನೇ ನಿಧಿಯ ಮೈಲುಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
 9. ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಜಂಟಿ/ಉಪ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರವರು ಮೇಲಿನ ಷರತ್ತುಗಳಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
 10. ಸದರಿ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.
 11. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5ನೇ ತಾರೀಖಿನೊಳಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆವಾರು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 12. ಪ್ರತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಸ್ವಿಯಿಂಗ್ ಮೆಶಿನನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು.
 13. ಸ್ವಿಯಿಂಗ್ ಮೆಶಿನ್ ಅಪರೇಟರ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಟ 25 ಜನರ ಬ್ಯಾಚಿನಂತೆ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವುದು.
 14. ವಿದ್ಯುತ್‍ಮಗ್ಗ/ಕೈಮಗ್ಗ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ 10 ಜನರ ಬ್ಯಾಚಿನಂತೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು.
 15. ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು.
 16. ಸಂಘ/ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ರಶೀದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 17. ಸಂಘ / ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 18. ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು 45 ದಿನಗಳ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲಬದ್ದವಾಗಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವುದು.

ಜವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಶೇ.14ರಷ್ಟು ಜವಳಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶೇ.4ರಷ್ಟು ಜಿ.ಡಿ.ಪಿ ವೃದ್ದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 45 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ನಿರುದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ.15ರಷ್ಟು ಜವಳಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ರಪ್ತಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. 2016ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜವಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು 137 ಯು.ಎಸ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತದಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 2023ರ ಅವಧಿಗೆ ಒಟ್ಟು 226 ಯು.ಎಸ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಜವಳಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2009ರಿಂದ 2023ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಎ.ಜಿ.ಆರ್ ಶೇ.8.7ರಷ್ಟು ವೃದ್ದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಜವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿದ್ದ ಉಡುಪು ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ಕರ್ನಾಟಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ಜವಳಿ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಜವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದ ಉಡುಪು ತಯಾರಿಕೆ, ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಿನ್ನಿಂಗ್, ನೇಯ್ಗೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಜವಳಿ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಮತ್ತು ರಿಯಾಯತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮಿತ್ರವು ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್‍ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ಏಕಗವಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಜಾಗ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

ರಾಜ್ಯ ವಲಯದ ಜವಳಿ ಪಕ್ಷಿನೋಟ
 • ಜವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8.00 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶ ದೊರಕಿರುತ್ತದೆ.
 • ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಸಿದ್ದ ಉಡುಪು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಾಗಿದ್ದು ರೂ.75,000 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಶೇ.25ರಷ್ಟು ರೇಷ್ಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಶೇ.12ರಷ್ಟು ಉಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಶೇ.3.5ರಷ್ಟು ಹತ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
 • ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6500 ಜವಳಿ ಘಟಕಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ(ಸಣ್ಣ, ಅತಿ ಸಣ್ಣ, ಮಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಜವಳಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳು)
 • ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1,20,000 ವಿದ್ಯುತ್‍ಮಗ್ಗಗಳು ಹಾಗೂ 42,000 ಕೈಮಗ್ಗಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
 • ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು –

  I. 227 ಹತ್ತಿ ಕೈಮಗ್ಗ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು
  II. 88 ರೇಷ್ಮೆ ಕೈಮಗ್ಗ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು
  III. 138 ಉಣ್ಣೆ ಕೈಮಗ್ಗ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು
  IV. 90 ವಿದ್ಯುತ್‍ಮಗ್ಗ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು


ಹೊಸ ಜವಳಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು :    


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ನೀಡಿದ ಉದ್ಯೋಗ ವಿವರ
ಕ್ರ ಸಂ. ಘಟಕದ ಹೆಸರು ಘಟಕದ ಸಂಖ್ಯೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಶಾಹಿ ಎಕ್ಸ್‍ಪೋಟ್ರ್ಸ್ 48 80,000
2 ಗೋಕುಲ್‍ದಾಸ್ 26 30,000
3 ಅರವಿಂದ್ ಗ್ರೂಪ್ 9 15,000
4 ಎಲ್.ಟಿ.ಕಾರ್ಲೆ 2 3000
5 ಜಾಕಿ (ಇಂಡಿಯಾ) 18 20,000
6 ಗೋ ಗೋ ಇಂಟರ್‍ನ್ಯಾಷನಲ್ 1 2000
7 ಬಾಂಬೆ ರೇಯಾನ್ 6 10,000
8 ಟೆಕ್ಸ್‍ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ 7 8500
9 ಟೆಕ್ಸ್‍ಪೋರ್ಟ್ ಒವರ್‍ಸೀಸ್ 7 10,000
10 ಮಂದಾನ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 5 4500
ಶೀರ್ಷಿಕೆ (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ) ವಿವರ
ನೂತನ ಜವಳಿ ನೀತಿಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಸಿದ್ದ ಉಡುಪು ಘಟಕಗಳ ವಿವರ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
ಘಟಕಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವರದಿ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
ಸಿದ್ದ ಉಡುಪು ಘಟಕಗಳ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
ಜವಳಿ ಘಟಕಗಳ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
ಮೆಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರದಿ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
ಡಿ.ಐ.ಟಿ.ಪಿ ಪಾರ್ಕ್‍ನ ಮಾಹಿತಿ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
ತಾಂತ್ರಿಕ ಜವಳಿ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್‍ಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್‍ಗಳ ವಿವರ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್