ವಿದ್ಯುತ್ ಮಗ್ಗ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು (ವಿದ್ಯುತ್ ಮಗ್ಗ ನೇಕಾರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು && ವಿದ್ಯುತ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಪಟ್ಟಿ)

ಭಾರತದ ಜವಳಿ ಉತ್ಪಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.5 ಸಂಘಟಿತ ವಲಯ, ಶೇ.20 ಕೈಮಗ್ಗ ವಲಯ, ಶೇ.15 ನಿಟ್ಟಿಂಗ್ ವಲಯ ಮತ್ತು ಶೇ.50 ಅಸಂಘಟಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಗ್ಗ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾಧನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಗ್ಗ ವಲಯವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 1,20,000 ಮಗ್ಗಗಳು ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ ನೇಯ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮಗ್ಗವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ತುಮಕೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ & ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಧ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಗ್ಗಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಲು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮಗ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜವಳಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮಗ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಇಲಾಖೆಯು ಕೆಳಕಂಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

ನೇಕಾರರ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೇಕಾರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೆಳಕಂಡ ಫಲಾನುಭವಿ ಆಧಾರಿತ ಉಪ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

01. ವಿದ್ಯುತ್ ಮಗ್ಗ ಖರೀದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ

 • ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ.3.00 ಲಕ್ಷ
 • ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ - ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ - ಶೇ.50 ಗರಿಷ್ಟ ರೂ.1.50 ಲಕ್ಷ / ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ - ಶೇ.50
 • ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ - ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂಗಡ - ಶೇ.90 ಗರಿಷ್ಟ ರೂ.2.70 ಲಕ್ಷ / ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ - ಶೇ.10
 • ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಅನುಕೂಲ - ನೇಕಾರರು ಸ್ವಂತ ಹೊಸ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸ್ವ-ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
02. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಜಕಾರ್ಡ್
ಹಾಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಗ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾರಿಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಜಕಾರ್ಡ್‍ನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೀರೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಡಿಸೈನ್‍ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.
 • ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ.4.50 ಲಕ್ಷ
 • ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ - ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ - ಶೇ.50 ಗರಿಷ್ಟ ರೂ.2.25 ಲಕ್ಷ / ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ - ಶೇ.50
 • ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ - ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂಗಡ - ಶೇ.90 ಗರಿಷ್ಟ ರೂ.4.05 ಲಕ್ಷ / ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ - ಶೇ.10
 • ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಅನುಕೂಲ - ನೇಕಾರರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್‍ಗಳ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾಧನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ
03. ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಸತಿ ರಹಿತ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿವರ
ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಸ್‍ಸ್ಸಿ/ಎಸ್‍ಟಿ
1 ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಧನ 1.00 1.00
2 ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮದ ಸಹಾಯಧನ 1.20 1.20
3 ಫಲಾನುಭವಿಯ ಕೊಡುಗೆ 0.30 0.30
ಒಟ್ಟು 2.50 2.50
• ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಅನುಕೂಲ - ವಸತಿ ರಹಿತ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಮಗ್ಗಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ನೇಕಾರಿಕೆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ವಾಸಿಸಲು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.

04. ವಿದ್ಯುತ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಹಾಯಧನ
01 ರಿಂದ 20 ಹೆಚ್.ಪಿ ವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಮಗ್ಗಪೂರ್ವ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್‍ಗೆ ರೂ.1.25 ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಭರಿಸುತ್ತಿದೆ.
05. ಜವಳಿ ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಂ.ಇ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು/ಸಂಘ/ ಸಂಸ್ಥೆ/ ಎಸ್.ಪಿ.ವಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸುವುದು :
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪಂಗಡದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಎಸ್.ಎಂ.ಇ ಘಟಕ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ಶೇ.75 ಸಹಾಯಧನ ಹಾಗೂ ಶೇ.15 ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಉಳಿಕೆ ಶೇ.10 ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಂತಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ನೇಕಾರರ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಯೋಜನೆಗಳು
06. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಂದ್ರ : ನೇಕಾರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.

 • ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ.10.00/15.00 ಲಕ್ಷ
 • ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ - ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ – ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷ
 • ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ - ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂಗಡ – ರೂ.15.00 ಲಕ್ಷ
 • ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಅನುಕೂಲ - ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೇಯ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಮಗ್ಗ ಪೂರ್ವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು.
07. ಮಗ್ಗ ಪೂರ್ವ ಸೌಲಭ್ಯ;
ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂಗಡದ ನೇಕಾರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಮಗ್ಗ ಪೂರ್ವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
 • ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ.6.00 ಲಕ್ಷ
 • ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ - ರೂ.6.00 ಲಕ್ಷ
 • ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಅನುಕೂಲ - ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಮಗ್ಗಪೂರ್ವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
08. ಮಿನಿ ಪವರ್‍ಲೂಮ್ ಪಾರ್ಕ್
15 ನೇಕಾರರ ನೊಂದಾಯಿತ ಎಸ್.ಪಿ.ವಿ/ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
 • ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ & ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ – ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷ
 • ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ - ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂಗಡ - ಗರಿಷ್ಟ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷ / 0ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದ ಶೇ.90 ರಷ್ಟು ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಅದು.
 • ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಅನುಕೂಲ - ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ರಸ್ತೆ, ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್, ಒಳಚರಂಡಿ, ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಗ್ಗ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
09. ಸೈಜಿಂಗ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ
ಸೈಜಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ನೇಕಾರರ ನೊಂದಾಯಿತ ಎಸ್.ಪಿ.ವಿ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಗ್ಗ ಕ್ಲಸ್ಟರ್/ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಗ್ಗ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಜಿಂಗ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.
 • ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ & ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ – ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷ / ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಅದು.
 • ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ - ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂಗಡ - ಗರಿಷ್ಟ ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷ / ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದ ಶೇ.90 ರಷ್ಟು ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಅದು.
 • ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಅನುಕೂಲ - ಸೈಜ್ಡ್ ಬೀಮ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದು.
10. ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ
ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ನೊಂದಾಯಿತ ಎಸ್.ಪಿ.ವಿ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಗ್ಗ ಕ್ಲಸ್ಟರ್/ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಗ್ಗ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.
 • ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ - ಗರಿಷ್ಟ ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷ / ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದ ಶೇ.90 ರಷ್ಟು ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಅದು.
 • ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಅನುಕೂಲ - ವಿದ್ಯುತ್ ಮಗ್ಗಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು.

 
ವಿದ್ಯುತ್‍ಮಗ್ಗಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
ವಿದ್ಯುತ್ ಮಗ್ಗಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರಗಳು
ರಾಜ್ಯ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು
ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ ವಿವರಗಳು
02 ವಿದ್ಯುತ್ ಮಗ್ಗ ಖರೀದಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ು
ರಾಪಿಯರ್-ಶಟಲ್ಲೆಸ್ ಲೂಮ್ಸ್ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ು
ವಿದ್ಯುತ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಜಿ ಒ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ು
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ು
ಎಕ್ಸ್‍ಪ್ರೆಸ್ ಫೀಡರ್ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ು
ವಿದ್ಯುತ್‍ಮಗ್ಗಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್-ಸಿಟು ಯೋಜನೆ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ು
ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಗಾರ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ು
ಮಿನಿ ಪವರ್‍ಲೂಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ು
ವಿದ್ಯುತ್ ಮಗ್ಗ ಸಂಕೀರ್ಣ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ು
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ – ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ು
ವಿದ್ಯುತ್ ಮಗ್ಗ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ು
ಸೈಜಿಂಗ್ ಘಟಕ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ು
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಛಿಜನೆಯಡಿ ಎಸ್.ಎಂ.ಇ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ು
ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಘಟಕ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ು
ನೇಕಾರರ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಯೋಜನೆ - ಹೊಸ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ು
ಹಾವೇರಿ ಕಾಮಡೋಡು SDC ಡೌನ್ಲೋಡ್